Poduzeće Jošavac d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu (u nastavku teksta: Društvo) osnovano je Izjavom o osnivanju Jošavac d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu Slatina, a upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru Rješenjem br. Tt-03/100-3 od 29. siječnja 2003. godine. Osnovna je djelatnost Društva poljoprivredna proizvodnja, trgovina i lov te usluge povezane njima i, prema klasifikaciji po veličini, razvrstano je u mala poduzeća.

Danas se Društvo bavi proizvodnjom ratarskih kultura, proizvodnjom sjemenskih usjeva te njihovim plasmanom na tržište kao i lovnim turizmom koji iz godine u godinu sve više dobiva na značaju. Obzirom da se radi o većim poljoprivrednim površinama, Društvo se bavi veleprodajom svojih proizvoda uglavnom za poznate kupce. Jedan manji dio ratarskih kultura služi za prehranu i prihranu divljači u državnom otvorenom lovištu X/5 Jasenovača koje je od 2008. u zakupu Društva.

Društvo je u potpunosti neovisno u svom poslovanju i klasičan je primjer obiteljskog poduzeća s prepoznatljivim karakteristikama poput predanosti poslu, stabilne kulture i velike spremnosti na žrtvovanje kako bi se što više moglo doprinositi uspjehu poslovanja.

Nudimo kvalitetne i ekološki prihvatljive poljoprivredne proizvode te aktivan odmor svim ljubiteljima netaknute prirode pružajući specifične turističke usluge i poštujući bogatu slavonsku tradiciju kako bi zadovoljili potrebe i onih najzahtjevnijih.

Drop files to upload

Želimo zadržati respektabilnu poziciju na tržištu poljoprivredne proizvodnje i postati prepoznatljivo turističko odredište u Europi, poznato po izvrsnosti usluga, očuvanju autohtonih vrijednosti i prirode, sa stalnom tendencijom osluškivanja potreba naših klijenata.

Drop files to upload

Individualni pristup klijentu. Svaki klijent je individualna osoba i zahtjeva pristup prikladan upravo njemu. Stoga, svoje usluge nastojimo prilagoditi svakom pojedincu u skladu s njegovim potrebama i željama. Samo takav pristup može rezultirati obostranim zadovoljstvom i potaknuti klijenta na lojalnost, ali i daljnje preporuke.

Politika očuvanja okoliša. Naše poslovne aktivnosti usklađene su s postojećim zakonskim propisima i normama koje se odnose na okoliš. Preventivno djelujemo na moguća zagađenja okoliša i educiramo djelatnike o važnosti ekološke svijesti kako bi dobili njihov pun angažman u aktivnostima vezanim za očuvanje okoliša. U sustavu smo integrirane proizvodnje ratarskih kultura što podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera uz uvažavanje ekonomskih, ekoloških i toksikoloških čimbenika gdje se kod jednakog ekonomskog učinka prednost daje ekološki i toksikološki prihvatljivijim mjerama. Velika pažnja daje se uporabi kemijskih sredstava za zaštitu bilja, koja je ograničena na najnužniju mjeru potrebnu za održavanje štetnih organizama ispod razine gospodarske štete, što zapravo znači da se tretira samo ona pojava bolesti i štetnika koja može prouzročiti ekonomsku štetu. Koristimo arhitektonska rješenja koja se uklapaju u prirodni ambijent i smatramo zaštitu okoliša strateškom vrijednošću tvrtke.

Poslovna etika. Poslovanje po načelima poslovne etike stvara pozitivnu reputaciju koja privlači potencijalne poslovne partnere, dovodi klijente, dugoročno jamči bolju djelotvornost i znatno umanjuje rizike poslovanja.

Drop files to upload

Nagrade

 

zlatna_kuna_2013

 

Certifikati

Poslovanje je sukladno ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 standardima, koji dokazuju da su proizvodi i usluge najviše kvalitete i u skladu sa racionalnim upravljanjem okolišem što je rezultat kontinuiranog napornog rada na unapređenju poslovanja.

BV_Certification_ISO9001

BV_Certification_ISO14001

Partneri

Postizanje zadovoljstva naših poslovnih partnera jedan je od imperativa, a u to smo uvjerili i neke od značajnijih poduzeća u zemlji:

zito2

granol

vir

bc


Pogledaj Josavac d.o.o. na većoj karti

Osnovni podaci

Poduzeće:
JOŠAVAC društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu
Skraćeni naziv:
JOŠAVAC d.o.o.
Sjedište i adresa:
Slatina, Vladimira Nazora 400
Osnovna djelatnost:
Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
Pravni oblik:
Društvo s ograničenom odgovornošću
OIB:
27699640127
Matični broj (MB):
01694839
Matični broj subjekta (MBS):
010050543
Registarski sud:
Trgovački sud u Bjelovaru
Temeljni kapital:
290.000,00 kn - uplaćen u cijelosti
Godina osnivanja:
2003.
Računi:
IBAN HR4023400091110109801
Privredna banka Zagreb

IBAN HR4625000091102146503
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb
Direktor:
Srećko Bosak, ing.agr.