Lovni turizam važna je sastavnica kontinentalnog turizma i potiče razvoj destinacija u unutrašnjosti zemlje produljujući tako turističku sezonu s ljetnih mjeseci na ostala godišnja doba. Ovaj oblik turizma u Hrvatsku privlači brojne inozemne turiste, posebice lovce s područja Italije, Austrije, Njemačke, Velike Britanije i Švicarske. Dobra geoprometna povezanost Hrvatske i blizina emitivnih tržišta od velike su važnosti, a prelijepa priroda, odlična gastronomija i bogata kulturna baština samo su dio onoga u čemu mogu uživati lovci iz cijele Europe.

S obzirom na to da svakom klijentu pristupamo individualno, svoje usluge nastojimo prilagoditi njegovim potrebama i željama te na taj način komercijalni lov učiniti nezaboravnim iskustvom prepunim uspomena za doživotno prepričavanje. Bilo da volite loviti sami, u društvu psa ili ptice grabljivice, u tišini ili uz hajku, naoružani puškom ili samo fotoaparatom, organizirat ćemo za vas uspješan i raznovrstan lov tijekom cijele kalendarske godine.

Lov i lovni turizam u Hrvatskoj
Lov i lovni turizam u Hrvatskoj

Lovište X/5 Jasenovača

Državno otvoreno lovište X/5 Jasenovača je izrazito nizinskog, ravničarskog tipa i smješteno je u središnjem dijelu Virovitičko-podravske županije, istočno od grada Slatine,  koji se dijelom i nalazi na zapadnom području lovišta. Lovište se prostire sjeveroistočno i istočno od državne ceste D2 Virovitica – Slatina – Osijek, odnosno podravske magistrale, te na području Panonske nizine koja je na ovom dijelu omeđena rijekom Dravom, sjeverno od lovišta, i masivom Papuk uz jugozapadnu granicu lovišta.

Površina lovišta iznosi 7.354 ha i sastoji se od jednog velikog šumskog kompleksa (oko 42%) koji je najvećim dijelom u državnom vlasništvu, a kojeg okružuju poljoprivredne površine (oko 56%) na kojima je vrlo intenzivna poljoprivredna proizvodnja.

Glavne vrste divljači za koje su povoljni životni uvjeti su sljedeće:

Krupna divljač

Sitna divljač

Jelen obični

Cervus elaphus L.

Srna obična

Capreolus capreolus L.

Svinja divlja

Sus scofa L.

Zec obični

Lepus europaeus L.

Fazan

Phasianus sp. L.

Prepelica pućpura

Coturnix coturnix L.

Također, uz glavne vrste divljači u lovištu stalno obitavaju i jazavac, divlja mačka, kuna, lisica, tvor, trčka skvržulja, divlja patka, vrana siva, čavka zlogodnjača, svraka i šojka kreštalica. Od sezonskih vrsta mogu se sresti i šljuka bena, šljuka kokošica, divlja guska i golub divlji grivnjaš.

Položaj našeg poduzeća smatramo izrazito važnim jer je smješteno na rubnom dijelu grada u pravcu Donjeg Miholjca, udaljeno tristotinjak metara od magistralne ceste te omeđeno poljoprivrednim površinama koje obrađujemo, a koje su ujedno i dio našeg lovišta. Sama ta činjenica daje velike mogućnosti organizacije lova na prepelice što nam osigurava veliku konkurentsku prednost.

loviste

T: +385 (0)33 551 436